14 Juli 2024 Cultuur in de Maasvallei

In november 2023 is het idee ontstaan voor de start van een terugkerend evenement wat zich richt op de cultuur in brede zin. Inmiddels kunnen we stellen dat beelden verder zijn uitgekristalliseerd.

Het evenement krijgt de naam: “cultuur in de Maasvallei”. Cultuur is daarbij een breed begrip.

cultuur in de Maasvallei

  • Gaat over cultuur en historie
  • Gaat over de cultuur van nu
  • Gaat over kunst en muziek
  • Gaat over activiteiten die een weerslag zijn van de huidige cultuur

We willen toewerken naar een 2-jaarlijks evenement te beginnen in 2024. We hebben ons daarbij gerealiseerd dat 2024 al heel kort dag is. Van de andere kant willen we recht doen aan de wens van het Historiehuis aan de Maas en het IVN om dit jaar hun jubileum festiviteiten onder deze noemer alvast vorm te geven. Dat betekent dat wij voor dit jaar bij hen aansluiten en voorstellen om een route tussen Maasberg en Kasteelpark te gaan gebruiken om activiteiten, stands en wat iets meer zij in te richten.

Verenigingen kunnen inhoudelijk aansluiten door zichzelf te presenteren, een activiteit of een stand in te richten of bijvoorbeeld door het leveren van vrijwilligers. De datum die we voor dit jaar hebben geprikt is zondag 14 juli.

Vanaf 2026 zullen we het evenement in zijn volledigheid elke 2 jaar houden.